Úvod

Partex vyrába, vyvíja a dodáva označovacie systémy pre popis vodičov, káblov, potrubí, hadíc a elektro komponentov. 

Celý systém označovania je charakterizovaný svojou všestrannosťou, užitočnosťou a kvalitou. 

Plánmonterad ppa

Partex Ariane Slovakia bude ponúkať  prvotriedne priemyslové označovania  a služby pre maximálnu podporu svojich zákazníkov.  

Vízia

Naša vízia je, aby označovanie Partex predstavovalo bezpečnú a rýchlu metódu identifikácie.
Partex by sa mal orientovať na najlepšíu podporu svojich zákazníkov akú môže v oblasti označovania poskytnúť.  
Partex produktové portfólio by malo byť štandardizované v každom aspekte tak, aby sa stalo zákazníkovou prvou voľbou. 
Partex bude fungovať po celom svete.