EPF

Špecifikácie

Príslušenstvo
EPF (Enhanced Panel Label Low Fire Hazard - Vylepšené panelové štítky s nízkym rizikom požiaru) je špeciálny systém označovania navrhnutý pre prístrojové dosky, ovládacie panely, elektrické skrine a regály.

Najviac sa využíva v prepravnom priemysle a podzemných komunikáciách,kde je silný dôraz kladený na ľudský život.
Materiál
Bezhalogénový, takmer netoxický, samohasiaci, UV stabilný polyolefín.
Farby
Žltá a biela
Potlač
Termotransferová tlač
Teplotný rozsah
Prevádzková teplota
-40°C do +105°C (175°C na krátku dobu)
Odolnost
Horľavosť
Samohasiaci

Toxicity Index (D.Stan)
0.938

Smoke Index (D.Stan)
5.6

Oxygen (D.Stan)
>31

Pevnosť v ťahu
7.0 MPa

Predĺženie pri pretrhnutí
200%

Odolnosť voči chemikáliám
G198/DS 59-97 Fair