Najnovšie správy

Moderné produkty, vďaka ktorým je svet inteligentnejší

Široký rozsah uplatnění.

Značenie rozvádzačov

Rozvádzač sa skladá z elektrických zariadení, ktoré spolu s elektrickými prípojkami, prípojnicami a izolačnými prvkami slúžia na distribúciu elektrickej energie. Pre zaistenie bezpečnej prevádzky musia byť všetky súčasti rozvádzača trvalo a čitateľne označené. Náš univerzálny označovací systém tvorí: - návlečky na káble - návlečky na napájacie a riadiace káble vstupujúce do rozvádzačov, popisy svorkovníc rôznych výrobcov, značenie komponentov, napríklad stýkačov, relé, kontroliek a tlačidiel, výrobné štítky.

Spoznajte riešenia

Značenie zemných káblov

Elektrické káble uložené v zemi musia byť odolné proti mechanickému poškodeniu, atmosférickým podmienkam a faktorom, ktoré sa vyskytujú v pôde. Rovnaké požiadavky platia aj pre návlečky na zemné káble, ktoré musia byť trvalé a čitateľné po dobu až 30 rokov, teda počas predpokladanej doby životnosti inštalácie. V našej ponuke nájdete riešenie, ktoré bolo schválené energetickými spoločnosťami zodpovednými za distribúciu energie v Európe i vo svete.

Spoznajte riešenia

Stroje a robotizované stanovištia

Systémy značenia Partex si často vyberajú konštruktéri strojov a výrobných liniek, pretože široká škála produktov umožňuje nielen komplexne popísať potrebné prvky, ale taktiež ich bezpečne zaistiť. S pomocou našich produktov budete schopní: značiť vodiče a káble umiestnené v stroji, bezpečne upevniť káble a rúrky, zaistiť káble, hadice a zväzky, značiť stroje informačnými a výstražnými tabuľkami a používať produkty odhaliteľné detektormi kovov.

Spoznajte riešenia

Železnica

Materiály používané pri vývoji železničnej infraštruktúry a výrobe moderných koľajových vozidiel musia spĺňať prísne normy pre odolnosť a požiarnu ochranu. PARTEX ponúka širokú škálu identifikačných riešení, ktoré spĺňajú najnovšiu normu pre železnice, EN 45545.

Spoznajte riešenia

Bezpečnostné značenie

Bezpečnostné značenie má kľúčový význam pre zdravie a bezpečnosť v každom priemyselnom odvetví. Každé stavenisko, továreň alebo hala musí byť označené trvalým, čitateľným a zrozumiteľným spôsobom pomocou identifikátorov určených na konkrétne použitie. Vyššie uvedené ideálne spĺňajú samolepiace štítky, gravírované štítky z laminátu alebo nerezu alebo štítky s UV potlačou.

Spoznajte riešenia

Označovanie priemyselných inštalácií

Elektrické a telekomunikačné systémy alebo systémy požiarnej ochrany používané v priemyselných zariadeniach musia vynikať trvanlivosťou, presnosťou a bezpečnosťou. Partex sa môže pochváliť širokou škálou produktov na montáž a značenie káblov v každom priemyselnom odvetví.

Spoznajte riešenia

Navštivte náš webshop

Cookies používame na poskytovanie služieb na najvyššej úrovni. Pobyt na webe znamená, že súhlasíte s ich nahrávaním alebo použitím. Zistite viac