Plomby jsou vynikající ochranou proti neoprávněnému přístupu do místností, skříní, zařízení atd. Uplatňují se v takových odvětvích, jako je silniční, železniční a letecká doprava. Štítky a plombovací pásky slouží k plombování: skladů, skříní s dokumentací, palivových nádrží, trezorů, služebních místností, kanceláří, nouzových východů, sáčků na peníze a doklady, nádob, kontejnerů, popelářských vozů.