Energetika

Energetika

Energetika je priemyselné odvetvie, v ktorom sa môžeme pochváliť obrovskými skúsenosťami. Naše produkty nájdete v moderných elektrárňach a kombinovaných elektrárňach, domácich káblových prípojkách, telekomunikačných inštaláciách priemyselných objektov a verejných budov. Všade tam, kde je nevyhnutné trvalé označenie káblov a elektrických zariadení.

Značenie rozvádzačov

Rozvádzač sa skladá z elektrických zariadení, ktoré spolu s elektrickými prípojkami, prípojnicami a izolačnými prvkami slúžia na distribúciu elektrickej energie. Pre zaistenie bezpečnej prevádzky musia byť všetky súčasti rozvádzača trvalo a čitateľne označené. Náš univerzálny označovací systém tvorí: - návlečky na káble - návlečky na napájacie a riadiace káble vstupujúce do rozvádzačov, popisy svorkovníc rôznych výrobcov, značenie komponentov, napríklad stýkačov, relé, kontroliek a tlačidiel, výrobné štítky.

Spoznajte riešenia

Nadzemné vedenie

V našej ponuke nájdete aj tabuľky, ktoré slúžia na identifikáciu stĺpov a nadzemných vedení, a tabuľky s označením jednotlivých fáz. Nami vyrábané tabuľky sú zhodné so štandardmi vedúcich energetických operátorov.

Spoznajte riešenia

Označenie transformátorov

Blokové a sieťové transformátory sú obvykle vystavené extrémnym podmienkam. Preto sa všetky súčasti používané pri ich výrobe musia vyznačovať spoľahlivosťou a výnimočnou trvanlivosťou. Vybrané riešenia Partex sú - odolné nerezové výrobné štítky, embosované nerezové návlečky, predtlačené nerezové návlečky a sťahovacie pásky z nerezovej ocele AISI 316.

Spoznajte riešenia

Značenie zemných káblov

Elektrické káble uložené v zemi musia byť odolné proti mechanickému poškodeniu, atmosférickým podmienkam a faktorom, ktoré sa vyskytujú v pôde. Rovnaké požiadavky platia aj pre návlečky na zemné káble, ktoré musia byť trvalé a čitateľné po dobu až 30 rokov, teda počas predpokladanej doby životnosti inštalácie. V našej ponuke nájdete riešenie, ktoré bolo schválené energetickými spoločnosťami zodpovednými za distribúciu energie v Európe i vo svete.

Spoznajte riešenia

Identifikácia riadiacich káblov a automatiky a kontrolných a meracích prístrojov

Máme rozsiahle skúsenosti a referencie v odbore značenia kontrolných a meracích zariadení v priemyselných objektoch, elektrárňach, kombinovaných elektrárňach a hutiach. Riešenie Partex v tomto rozsahu tvorí: nerezové návlečky PKS, štítky na popis ventilov, ovládačov, čidiel a ďalších meracích zariadení, značenie rozvádzačov.

Spoznajte riešenia

Telekomunikačné a elektrické zariadenia

Sme odborníkmi v odbore identifikácie telekomunikačných systémov. Naše výrobky sa používajú napríklad na identifikáciu kamier, káblov a komponentov: bezpečnostných systémov, systémov požiarnej ochrany, telekomunikačných systémov, automatiky budov BMS a HMS, nízkonapäťových elektrických zariadení.


Každá z našich návlečiek je dostupná aj v alternatívnej verzii bez halogénov. Používanie materiálov, ktoré neobsahujú halogény je obzvlášť dôležité vo verejných budovách, kde sú možnosti evakuácie ľudí podstatne obmedzené.

Spoznajte riešenia

Káblové zväzky

Káble vedené v káblových žľaboch môžu byť vzájomne zviazané a upevnené v žľaboch použitím nerezových pások, poťahovaných nerezových pások alebo nylonových plastových pások. Riadne upevnenie je obzvlášť dôležité pri kladení káblov v žľaboch vo zvislom smere. Na opis trasy je možné použiť etikety a farebné štítky s požadovanou informáciou.

Spoznajte riešenia

Správa káblov

Naše portfólio nie je obmedzené iba na systémy označovania. Súčasná ponuka je oveľa komplexnejšia a jej rozsah pokrýva potreby a nároky spojené s prácami spojenými s káblovým manažmentom. Patria sem: sťahovacie pásky, káblové koncovky, nástroje, ochranné oplety a zväzkovacie špirály.

Spoznajte riešenia

Fotovoltaika

Ponúkame komplexné riešenia na identifikáciu solárnych elektrární vystaveným neustálemu pôsobeniu priameho slnečného svetla, vody a výkyvom teplôt.

Medzi naše výrobky určené pre toto odvetvie patria: UV odolné značenie vodičov a káblov, značenie vekových PV invertorov, samolepiace štítky odolné voči vysokým a nízkym teplotám, silné sťahovacie pásky na spájanie káblov, PV koncovky na káble a príslušné náradie.

Spoznajte riešenia

Potrubia a nádrže

Označovanie potrubia farebnými štítkami a šípkami je vyžadované európskymi štandardmi. Štítky sú umiestňované na potrubiach v odstupoch, ktoré zaručujú rýchlu vizuálnu identifikáciu, a ich farba definuje druh prepravovaného média, tzn. para, voda, kyselina atď. Šípka označuje smer prúdenia. Okrem určenia druhu média musí byť potrubie označené trvalou ceduľkou, ktorá obsahuje napr. jeho názov a č. KKS.

Na trvalé označenie nádrží používame vysoko kvalitné materiály, odolné voči poveternostným vplyvom. Laserové gravírovanie alebo farebná UV potlač zaisťujú čitateľnosť na dlhé roky.

Spoznajte riešenia
Cookies používame na poskytovanie služieb na najvyššej úrovni. Pobyt na webe znamená, že súhlasíte s ich nahrávaním alebo použitím. Zistite viac