Pneumatika

Pneumatika

Pneumatika je odbor, v ktorom je pracovným médiom stlačený vzduch. Táto technológia sa stala tak bežnou, že má svoje praktické uplatnenie takmer v každej modernej továrni. V našej ponuke nájdete množstvo možností pre pneumatických rúr a pohonov. Vyrábame flexibilné návlečky, prispôsobené štandardným priemerom pneumatických rúrok, a štítky odolné voči chemickým látkam, ideálne pre pneumatické valce.

Označování pneumatických hadic

Pneumatické hadice musí mít řadu vlastností, a to znamená, že na samotné značení jsou kladeny vysoké nároky. Doporučujeme dvě metody označování takových hadic. První spočívá ve zhotovení označení během přípravy hadic pomocí nasunovacích bezhalogenových návleček dostupných ve standardních velikostech pneumatických potrubí nebo pomocí jednoznakových návleček s uzavřeným profilem. Druhý způsob umožňuje popis již připojených hadic použitím flexibilních tabulek upevněných stahovacími páskami. Každý z našich návrhů se vyznačuje různými parametry, umožňuje vám najít řešení, které bude v souladu s vašimi požadavky a podmínkami, v nichž budou komponenty pneumatického zařízení běžně pracovat.


Označování pneumatických válců

Pneumatické válce jsou součástmi různých zařízení, jsou také často vystavovány vysokým teplotám, vlhkosti a agresivním látkám. Jejich popisy musí být odolné např. vůči působení mycích prostředků používaných v potravinářském průmyslu. Pro trvalé značení nabízíme zesílené pěnové samolepící štítky, které jsou vysoce odolné vůči poškrábání a otěru, mazivům, olejům a alkoholu. Polyesterové štítky se uplatňují při popisu celého pracovního prostředí. U takových nálepek nebude případná porucha servomotoru problémová, protože nápis na nich uvedený bude stále přehledný a čitelný, a to umožní snadnou identifikaci a odstranění poruchy.

Cookies používame na poskytovanie služieb na najvyššej úrovni. Pobyt na webe znamená, že súhlasíte s ich nahrávaním alebo použitím. Zistite viac