Katalogizácie a zaisťovanie

Katalogizácie a zaisťovanie

V priemyselných odvetviach, ako je výroba pneumatík, potravinársky, metalurgický a chemický priemysel je nutné označovať zariadenie, náradie a iné predmety potrebné pre každodennú prácu. Je to všade tam, kde je tiež obmedzený prístup nepovolaných osôb: elektromery, vodomery a plynomery, cisterny, palivové nádrže, hydranty, hasiace prístroje.
Inventár

Správne označenie dlhodobého majetku umožňuje rýchle a ľahké vedenie záznamov. Môže tiež výrazne pomôcť počas inventarizácie a skladovania. Štítky môžu obsahovať čiarové alebo QR kódy a ponúknuť tak použitie skenerov.

Spoznajte riešenia

Ochrana

Ochranné plomby slúžia na ochranu pred neoprávneným prístupom, ktorý by mohol spôsobiť napr. stratu kalibrácie zariadenia. Slúži aj ako ochrana cenných predmetov. Bráni prístupu nepovolaných osôb k núdzovým východom a do takých miestností ako napr. archívy. Používanie plomb umožňuje odhaliť každé neoprávnené použitie alebo vstup do zabezpečeného priestoru bez toho, aby to viedlo k vysokým nákladom.

Spoznajte riešenia
Cookies používame na poskytovanie služieb na najvyššej úrovni. Pobyt na webe znamená, že súhlasíte s ich nahrávaním alebo použitím. Zistite viac