Správa káblov

Správa káblov

Naše portfólio nie je obmedzené iba na systémy označovania. Súčasná ponuka je oveľa komplexnejšia a jej rozsah pokrýva potreby a nároky spojené s prácami spojenými s káblovým manažmentom. Patria sem: sťahovacie pásky, káblové koncovky, nástroje, ochranné oplety a zväzkovacie špirály.

Cookies používame na poskytovanie služieb na najvyššej úrovni. Pobyt na webe znamená, že súhlasíte s ich nahrávaním alebo použitím. Zistite viac