Potrubia a nádrže

Potrubia a nádrže

Označovanie potrubia farebnými štítkami a šípkami je vyžadované európskymi štandardmi. Štítky sú umiestňované na potrubiach v odstupoch, ktoré zaručujú rýchlu vizuálnu identifikáciu, a ich farba definuje druh prepravovaného média, tzn. para, voda, kyselina atď. Šípka označuje smer prúdenia. Okrem určenia druhu média musí byť potrubie označené trvalou ceduľkou, ktorá obsahuje napr. jeho názov a č. KKS.

Na trvalé označenie nádrží používame vysoko kvalitné materiály, odolné voči poveternostným vplyvom. Laserové gravírovanie alebo farebná UV potlač zaisťujú čitateľnosť na dlhé roky.

Označení směrů průtoku kapaliny

Trvalé a správné označení potrubí je nezbytné k zajištění bezpečné obsluhy instalace. U dobře popsaného potrubí jsme schopni najít rychleji příčinu vadné práce a efektivněji odstranit závadu. Ve světě se používá mnoho norem, podle kterých se můžeme řídit. Všechny však vyžadují používání vhodné barvy štítku v závislosti na druhu přepravovaného média. Důležitá je také velikost šipek udávajících směr průtoku, velikost písma popisu a odstup mezi štítky, vyplývající z průměru potrubí. Pro označování potrubí doporučujeme štítky odolné vůči agresivním činidlům a vysoké nebo nízké teplotě.


Označení KKS

Systém KKS (Kraftwerk – Kennzeichen - System) se běžně používá pro kódování a zápisu údajů o potrubích a instalační technice. Technologia označování v systému KKS musí být přizpůsobena podmínkám panujícím v okolí označeného prvku (teplota. prašnost apod.) a má zaručit čitelnost označení po dobu životnosti technologického zařízení. Označení musí být upevněno na viditelných místech, na tělech nebo jiných pevných, neodnímatelných a nedemontovatelných částech zařízení. Tabulku z vhodně voleného materiálu lze přinýtovat k ocelovému držáku a celek upevnit k potrubí ocelovou sponou. Délku spony je nutné zvolit podle průměru/obvodu potrubí.


Označení nádrží

Nádoby a nádrže, které slouží k uskladnění nebezpečných látek nebo směsí musí být řádně označeny, včetně výstražných symbolů. Pro trvalé značení nádrží doporučujeme tabulky vyrobené z PVC, hliníku nebo nerezové oceli. Vysokou odolnost proti ultrafialovému záření a agresivnímu prostředí zaručuje laserové gravírování nebo trvalý potisk zhotovený technologií UV-LED v kombinaci s příslušným materiálem. Velikost tabulky a způsob montáže závisí na velikosti nádrže.

Cookies používame na poskytovanie služieb na najvyššej úrovni. Pobyt na webe znamená, že súhlasíte s ich nahrávaním alebo použitím. Zistite viac