Výstavba staníc GSM

Výstavba staníc GSM

Každá základňová prevodná stanica alebo bétéeska (BTS), vyžaduje vhodné označenie káblov, ktoré privádzajú a ďalej distribuujú signál operátora. Efektívnu prevádzku takejto inštalácie zaisťujú ako napájacie, optické a prenosové skrine, tak vysielacie a prijímacie zariadenia, ktoré môžu byť inštalované v miestnostiach alebo vysoko nad zemou, na telekomunikačných stožiaroch. Všetky tieto prvky prepojené káblami DC, FO a RF vyžadujú čitateľné a trvalé označenie, odolné voči starnutiu a vplyvu svetelných lúčov.

Označování kabelů outdoor

Ve stanicích BTS jsou přenosové kabely používané ve venkovním prostředí vystaveny působení povětrnostních podmínek a UV záření. Od našich návleček se proto očekává odolnost vůči podmínkám prostředí a odolnost vůči UV záření, aby v průběhu času nedocházelo ke změnám potisku. Velmi důležitá je také snadnost jejich montáže pomocí stahovacích svorek, zejména tehdy, pokud montáž probíhá několik desítek metrů nad zemí na telekomunikačních stožárech. V naší zemi se již mnoho let používají návlečky typu "hotové značky" navlékané na pásku. Potisk metodou ražení za horka je nejodolnější vůči proměnlivým podmínkám prostředí.


Označování kabelů indoor

Ne všechny kabely jsou vystaveny atmosférickým podmínkám. Část instalace GSM, která je instalována v místnostech, obsahuje kabely, které jsou označovány jak u zařízení, tak u modulu, jističe nebo konektoru. Důležitá je zde možnost rychlé výměny popisu při rozšíření nebo modernizaci stanice. Pro tento účel je nejlépe použít popisky v průhledných pouzdrech, s potištěným tuhým štítkem vloženým dovnitř, upevněné stahovacími pásky.


Popisy propojek

Napájecí kabely se vyznačují velkými rozměry v příčném průřezu, proto vyžadují mnohem větší popisovací plochu na návlečce a flexibilitu při upevňování stahovacími páskami. Díky tomu návlečka nepraskne a popis je viditelný z dálky a je trvalý mnoho let po nasazení. Stejně jako venkovní kabely jsou podmínkám vnějšího prostředí vystaveny často i přívody a propojky, návlečka musí být vůči nim odolná a nesmí být ovlivněna působením slunečních paprsků.


Popisy světelných vláken

Žijeme v době, kdy přenos velkého množství dat vyžaduje přivedení signálu do budov pomocí optických vláken. Totéž platí pro nové budované stanice BTS operátorů. Tato vedení jsou často zakopána v zemi, takže musí být odolná vůči stárnutí a vlivům prostředí. Pro tento účel budou nejvhodnější flexibilní návlečky, montované po celé délce kabelové trasy, které díky dobré přilnavosti nebudou komplikovat protahování kabelů mezi protlaky v zemi a díky velké ploše tisku se na ně vejde hodně textu. Také jejich barva musí být nápadná.


Upevnění kabelů

Upevnění kabelů je v každé instalaci pro její správnou funkci stejně důležité, jako správná volba jejich označení. Páska je často vystavena působení UV záření a nepříznivého počasí, takže musí být odolná vůči povětrnostním vlivům. Ke svazování velkého počtu kabelů v kabelových svazcích, zejména v serverovnách, kde je důležité odvádění tepla ze zařízení, se používají pásky na suchý zip, které umožňují bezpečné svázání kabelů a přidávání nových v případě potřeby.

Cookies používame na poskytovanie služieb na najvyššej úrovni. Pobyt na webe znamená, že súhlasíte s ich nahrávaním alebo použitím. Zistite viac